ग्रानुलर फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग मशीन ले दानेदार खाद छिड़काव करना होइस आसान

इफको किसान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के मैकेनिकल विभाग ह दानेदार खाद छिड़काव करइया एक मशीन बनाए हे। ए मशीन ल किसान अपन पीठ म घलोक ले जा सकथे। ये मशीन के हूपर म खाद डाल के मशीन चालू करे ले मशीन ह खेत म खाद के छिड़काव करथे। ए दौरान किसान ल सिरिफ खेत म रेंगना भर होथे। ए मशीन के नाम ‘ग्रानुलर फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग मशीन” हे। एखर खासियत ये हे कि किसान मशीन म ये फीड कर सकत हें कि ओ ल कतका एकड़ म खाद डालना हे। किसान मन तीर ये विकल्प घलोक होही कि वो मशीन म फीड कर सकय कि एक एकड़ म कतका खातु डालना हे। जइसे पांच किलो खाद डालना हे त मशीन पांच किलो खाद ल एक एकड़ म बरोबर डालही।
ये मशीन अड़बड़ हल्का हे, एकर वजन चार ले पांच किलो हे। ये मां मोटर घलोक लगे हे। येकर मोटर पंख ले जुड़े हे। मशीन के पंखा चलथे अऊ खाद के छिड़काव होत जाथे। येमा बिजली के जरूरत नइ परय। ये मशीन म सोलर प्लेट लगे हे, जऊन बैटरी ले जुड़े हे। मशीन चलत-चलत तको चार्ज होत रहिथे। अइसन म एला चलाय बर सरलग सोलर बिजली मिलत रहिथ।Related posts